Breaking News

Tag Archives: اصول بدنسازی

۳۰ نکته بدنسازی برای افراد مبتدی

5ad7166e7a72aa5b591a5b5a vegan plantbased nimaidelgado 607x340 - ۳۰ نکته بدنسازی برای افراد مبتدی

۱) بدنسازی نیازمند تعهد می باشد. بدنسازی یک سبک زندگی کاملا متفاوت است که شما در آن عادات قدیمی را کنار گذاشته و عادات جدید را جایگزین خواهید کرد. شما نمی توانید بدون تعهد کامل وارد بدن سازی شوید. بدنسازی آزمونی برای تست قدرت, نظم و قدرت اراده شما می …

Read More »