Breaking News

Tag Archives: افزایش حجم خالص

تفاوت اصول تمرینی در تمرینات افزایش حجم و تمرینات افزایش قدرت

barbell exercises article 607x290 - تفاوت اصول تمرینی در تمرینات افزایش حجم و تمرینات افزایش قدرت

هنگامی که برای اولین بار گام در باشگاه نهادید، به احتمال زیاد هدفتان افزایش حجم و قدرت بوده است، انگار که هر دوی این اهداف با هم یکسان هستند. شما در مورد چگونگی‌ انجام تمرینات با وزنه برای افزایش حجم و قدرت مطالعه کردید و طبیعتا برنامه ای را نیز …

Read More »