Breaking News

Tag Archives: نحوه تمرین

بهترین روش برای پیشرفت در عضلات ضعیف تر و دیر رشد

reverse pyramid training 607x340 - بهترین روش برای پیشرفت در عضلات ضعیف تر و دیر رشد

بهترین روش برای پیشرفت در عضلات ضعیف تر و دیر رشد هنگامی که به باشگاه میروید، باید بدانید که به چه دلیلی‌ در حال تمرین کردن می‌باشد، زیرا هدف اصلی‌ شما تعیین کننده نوع به چالش کشیدن بدن شما می‌باشد. اگر هدف شما افزایش توان و قدرت می‌باشد، پس باید …

Read More »