Breaking News

Tag Archives: همیشه ماسک بزنید غیر از زمان ورزش

استفاده از ماسک هنگام ورزش در کرونا

456456 - استفاده از ماسک هنگام ورزش در کرونا

آیا در زمان ورزش کردن باید میتوان ماسک زد؟ یکی از محققان دانشگاه هرتفورد شایر در تازه ترین تحقيقات خویش ادعا کرد استفاده از ماسک موقع ورزش میتواند احتمال مرگ را در اشخاص افزایش دهد. طبق گفته های این محقق زمانی که ورزش سنگین می کنیم، ماهیچه های ما اسید …

Read More »